زمین بازی:
زمین بازی بدمینتون به شكل مستعطیل می باشد و با خطوطی به عرض 40 میلی متر كشیده می شود. خطوط زمین باید به سادگی قابل تشخیص بوده و بهتر است به رنگ سفید یا زرد كشیده شود. طول زمین 13/4 متر - عرض زمین دو نفره 6/10 متر - عرض زمین یك نفره 5/18 متر می باشد. كلیه این خطوط جزو زمین محسوب می شود. ارتفاع پایه های تور 155 متر می باشد.


توپ:
از مواد طبیعی یا مصنوعی ساخته می شود. باید از جنس چوپ پنبه كه لایه چرمی دارد باشد. توپ چرمی باید دارای 16 پرك باشد كه به پایه وصل می شوند. وزن توپ باید بین 4/74 تا 4/50 گرم باشد.


راكت:
راكت بدمینتون معمولاً از جنس چوبی یا فلزی می باشد. راكت از قسمتهای: دسته - میله - گلو یا سه راهی - صفحه راكت (كله راكت) تشكیل شده است.


قرعه كشی:
برای شروع بازی داور مسابقه با سكه عمل قرعه كشی را انجام می دهد. نفر برنده قرعه كشی می تواند توپ یا دریافت (زمین) را انتخاب كند. برنده بازی كسی است كه دو گیم از سه گیم را ببرد.


امتیازات گیمها:
در مردان 15 تایی است و در نونهالان و بانوان 11 تایی است. در بازیهای یك نفره و دو نفره مردان كسی که زودتر به امتیاز 15 برسد برنده گیم محسوب می شود و در بانوان و در نونهالان هر كسی زودتر به امتیاز 11 برسد برنده گیم محسوب می شود. هر كس 2 گیم از 3 گیم را ببرد برنده بازی است.